Historien om skiltemaler Bo Sørensen

Denne side er unde opbygning

Selvlært og selvstændig skiltemaler

Virksomheden er startet i november 2019.
Bo Sørensen er født i 1972 og selvlært skiltemaler.

Men stor interesse for det gamle håndværk. Blev der købt maling og pensler og så i gang… Men opdagede at det ikke var bare lige…

Bo mødte en del udfordringer og indså, at han havde brug for mere viden. Han
undersøgte markedet, herunder også muligheden for at komme i voksenlære.

Virksomheden er startet i november 2019.
Bo Sørensen er født i 1972

Bo undersøgte markedet, herunder også muligheden for at komme i voksenlære. Det var dog ikke muligt, da den gamle
skiltemaleruddannelse ikke eksisterer længere. I stedet for fik Bo kontakt til Tom Castor Andersen på 80 år. Tom er uddannet
skiltemaler og har mange års erfaring som skiltemaler og underviser på Bygmester skolen i Holbæk.
Tom Andersen opfordrede Bo til at læse to af hans gamle lærebøger. De var tilbage fra 1956 og bøger som Tom selv var blevet
undervist efter. Tom har været en god læremester og er fortsat en stor støtte og inspiration for Bo. Gennem Tom har Bo lært en
masse om det gamle håndværk.
I 2019 møder Bo endnu en dygtig fagmand, som er villig til at lære fra sig. Det er Hans Jørgensen fra Haslev, som fortsat er aktiv
skiltemaler og har været det gennem de sidste 50 år. Hans Jørgensen deler erfaringer og viden med Bo, som ivrigt lytter og
lærer. I dag er der etableret et samarbejde, hvor Hans Jørgensen tager Bo med på forskellige opgaver.
Undervisning, inspiration og gode råd fra to garvede skiltemalere sammen med mange hundrede timers træning dannede
grobunden for at Bo startede sit eget skiltemalerfirma.